Prejdite do Online katalógu a použite výhodnejšie filtrovanie všetkých našich produktov.

Online Katalóg

Prejdite do Online katalógu a použite výhodnejšie filtrovanie všetkých našich produktov.


Online Katalóg

Naše služby vykonávame profesionálne s vyškolenými pracovníkmi, vždy zodpovedne a s individuálnym prístupom a technickou podporou.

Dodávka

Ponúkané služby riešime vlastnou dopravou a vlastnými mechanizmami.


 • silnoprúd ochrany pred prepätím
 • silnoprúd MaR, technické maximum
 • silnoprúd kompenzácia účinníka
 • silnoprúd podlahové vykurovanie
 • silnoprúd elektroinštalácia
 • silnoprúd líniové vedenia NN a VN
 • silnoprúd osvetlenie exteriérových, interiérových priestorov
 • slaboprúd kamerové systémy
 • slaboprúd štruktúrovaná kabeláž
 • slaboprúd domoví vrátnici
 • slaboprúd EPS elektronický požiarny systém
 • slaboprúd EZS – elektronické zabezpečovacie systémy

 • bleskozvody aktívne a pasívne
 • elektromontážne práce
 • výškové práce
 • práce pod napätím
 • montáž trafostaníc
 • zemné a strojné práce
 • montáž jednoduchých stavieb a dodávok